Beroc

Выбар у бок прадпрымальніцтва ў Беларусі: уплыў грашовага фактару

Праца вывучае гэтае пытанне, выкарыстоўваючы звесткі Беларускага абследавання хатніх гаспадарак аб выдатках і даходах за 2006–2010 гг., і грунтуецца на мадэлі мультынамінальнага логіту.